Living Lam Rim с Тим Лоуенхаупт

Living Lam Rim с Тим Лоуенхаупт

През 2010 г. Геше Майкъл започва да преподава шедьовъра на Пабонка Ринпоче "Дарът на освобождението, поставен в дланта ти" - писмен запис на устно учение, дадено през 1921 г. в продължение на 24 дни. Това епично начинание обхваща всички стъпки по пътя (известен като Лам Рим) и ни дава ясни указания как да достигнем до всяка от реализациите по пътя.

С над 1300 часа преподаване досега на тази книга, всички записани и архивирани в Института за азиатска класика, ще започнем да преподаваме Лам Рим отново от януари 2024 г. Всяка седмица ще провеждаме занятия на живо с Тимъти Лоуенхаупт, изпълнителен директор на Института за азиатска класика, за да извлечем ключовите познания, за да ги прилагаме директно в ежедневието си.

Освен да намерим непосредствени начини да живеем според Лам Рим в ежедневието си, другата цел на тези курсове е да обучим преводачи на Лам Рим и неговия уникален език, за да можем да публикуваме живите учения на Геше Майкъл, както Триджанг Ринпоче публикува живата презентация на Пабонка Ринпоче от 1921 г.

Първите класове ще се съсредоточат върху главата за медитацията, където ще научим подробности за това как да медитираме добре и как да медитираме на всяка от стъпките по пътя. Докато Пабонгка Ринпоче изчакваше до края на своето 24-дневно учение, за да разгледа принципите на медитацията, ние ще ги разгледаме първи. Този подход ще гарантира, че Лам Рим не е само интелектуално занимание; след това ще се превърне в жива, дишаща практика от първия ден. Ще превърнем Лам Рим във въплътено преживяване, като безпроблемно интегрираме ключовите му стъпки в ежедневието ни, за да създадем и вдъхновим трансформация още от самото начало.